20160819_0008

Alex Wünsch Alexandra Wünsch Einblick-Natur Fotografie Naturfotografie Tierspuren Fährte Trittsiegel Rentier Finnland rangifer tarandus